Overblog Follow this blog
Administration Create my blog

ทีวีดิจิตอล จริงๆแล้วมันคืออะไร

เมื่อช่วงระยะเวลาปลายปี พ.ศ.2556บรรดาสื่อมวลชนทุกสำนักต่างก็พุ่งประเด็นไปที่เรื่องเดียวกัน คือ ให้ความสนใจกับในเรื่องราวของการเปิดประมูลทีวีดิจิตอลกันแบบหนักหน่วงมากขึ้น เพราะเหตุการณ์ดังก่าวนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของวงการโทรทัศน์ในประเทศของเราเป็นอย่างมากซึ่งถ้าลองดูกันดีๆแล้ว...

Read more

Top